slnečník 5

na stiahnutie

OBSAH

obálka: Tomáš Morilon

4 Zuzana Martišková: poézia

8 Rudolf Majtán: Volanie domoviny (poviedka)

16 Matej Matúš: Útržky z Blízkeho východu (cestopis)

22 Juraj Mirilovič: Na periférii života (zlomky tvorby)

24 Miloslav Špoták: Mŕtve nesmrteľné (meta-experiment)

26 Ľudmila Kömivešová: Sedem dní do pohrebu (knižná recenzia)

28 Lucia Huňadyová: poézia

32 Juraj Majtán: Iba slová (poviedka)

36 Zoltán Kőrös: The Stooges odtrhnutí z reťazí (hudobný antikvariát)

43 Damian Čataj: poézia

45 Lucia Lenická: rozhovor so Zuzanou Antares

50 Dôležité: záverečník