Slnečník 2

slnecnik2

OBSAH

obálka: Ján Jahuniak

 

4 Ian Heroický: poézia

8 Lucia Lenická: Eva (poviedka)

11 Matej Matúš: Piss Off Art (cestopis)

18 Juraj Majtán: Začiatok bez konca (poviedka)

22 Ondrej Krasko: Ako sa Klaudia ocitla v ríši zázrakov (poviedka)

24 Rudolf Majtán: Hororskopy

26 Nell a Katarína Goliašové: Žena je ako hudba (fejtón)

30 Rudolf Majtán: Gustav Meyrink (životopis)

33 Monika Kopecká: piesňové texty

36 Zoltán Kőrös: Big Brother & Holding Company – Korene a zlatá éra (hudobný antikvariát)

45 Michaela Sulyan: A tak diaľ (poviedka)

46 Hanka Blažeková: Československý beat 68–71 (vinyl)