O časopise

Umenie pre umenie. Sme rovnako jeho milovníci ako podporovatelia, rozširovatelia i tvorcovia. Tvoríme, aby sme zdieľali s ostatnými, získavali spätnú väzbu, hýbali sa a šírili krásu, údiv a (minimálne našu vlastnú) radosť. Slnečník ponúka publikačný priestor tým, ktorí sa hýbu, niečo tvoria, plodia - texty, obrazy či hudbu - a dajú nám o sebe vedieť, t. j. pošlú nám dôkazy svojho neuhasiteľného talentu.

Prvé číslo vzkrieseného Slnečníka vyšlo v auguste 2015. Odvtedy sa snažíme oslovovať umelcov, aby sa so sebou podelili na našich stránkach atypickej veľkosti, ušitej na šírku zadných vačkov nohavíc. Stojí za ním skupinka zanietencov z Nitry a okolia s cieľom pravidelne obohacovať kultúrno-literárne prostredie o pozoruhodné mená, diela, témy.

Záujem o nadprirodzené, tajomné, okultné, vesmírne je neskrývanou črtou viacerých členov redakcie a existencia Slnečníka je v podstate aj toho dôsledkom. Preto atmosféra týchto esencií ostane, dúfajme, navždy jeho súčasťou, nech je akokoľvek.