Slnečník I.

V prvom čísle Slnečníka nájdeš niečo z literárnej tvorby týchto autorov: Peter Staríček, Ondrej Krasko, Nell Goliášová, Juraj Majtán, Zoltán Kőrös, Rudolf Majtán, Lucia Lenická, Matej Matúš, Nikoleta Titková, Dominika Zúborová.

Obálka
1