Slnečník IX

Obálka & Ilustrácie: Laura Sporerová; Fotografie: Rudolf Baranovič; Poézia: Damián Čataj, Ladislav Lipcsei, Mária Pažmová, Tereza Petrboková; Próza: Anna Bukovinová, Corvus, Daniela Lysá, Rudolf Majtán, Matej Matúš, Veronika Troškiarová; Publicistika: Zoltán Kőrös, Lucia Lenická, Juraj Majtán, Rudolf Majtán, Mária Pažmová, Pavel Turnovský

Obálka
slnecnik IX