Slnečník VI.

Nájdete: ilustrácie od Katastrofé (vrátane tej na obálke); reportáže (Matej Matúš, Rudi Majtán), S.O.S.známku, cestopis z nordických zákutí (Peter Dvorák, Balázs Szarka), knižnú recenziu Hvoreckého Lovcov a zberačov (Daniela Lysá), hudobný antik klasika Zola, 2. časť rozhovoru so Zuzanou Antares a veľa dobrej poézie a prózy a možno aj niečo ďalšie

Obálka
Slnecnik 6